FABRIKE BETONA


Postrojenje DNS-ABK60 nastaje kao logičan nastavak razvoja preduzeća i kao rezultat dugogodišnjeg iskustva...


Shodno željama kupca, DNS-ABK60 LS napravljena је sa linijskim silоsima. Postrojenje DNS-ABK60 LS može biti korišćeno...


Fabrika betona DNS BG30 LSB se pojavlila kao odgovor na potrebu kupaca za mašinama manjih gabarita...


Fabrika betona DNS BGB18 se pojavila kao odgovor na potrebu kupaca za mašinama manjih gabarita koje mogu biti smeštene u unutrašnjosti industrijskih hala...


Fabrika betona DNS-MAB30 LSV izuzetno je mobilna i može jednostavno prenositi sa jedne na drugu lokaciju bez uticaja na njenu visoku stabilnost i pouzdanost u radu...