FABRIKE BETONA

Fabrika betona DNS BGB18 se pojavila kao odgovor na potrebu kupaca za mašinama manjih gabarita koje mogu biti smeštene u unutrašnjosti industrijskih hala. Ova fabrika betona je napravljena prema najmodernijim tehničko - tehnološkim rešenjima iz oblasti proizvodnje postrojenja za proizvodnju betona što je čini lakom za upotrebu, održavanje, montažu/demontažu i veoma je mobilna tako da se može prenositi sa jednog mesta na drugo uz visoku stabilnost i pouzdanost u radu. DNS BGB18 prvenstveno namenjena za snabdevanje betonom drugih mašina koje proizvode razne proizvode iz oblasti betonske galanterije (bloketare itd).

Fabrika betona DNS BGB18 omogućuje najlakši način transporta zahvaljujući svojim dimenzijama koje odgovaraju svim kamionskim prikolicama, namenjenim za veće terete, tako da je dovoljan samo jedan kamiona za transport čitave opreme koja pripada ovom postrojenju. DNS BGB18 takođe pruža najlakši način montaže i demontaže. Montira se jednostavnim spuštanjem noseće konstrukcije na betonsku ploču ili utabanu podlogu nakon čega se na tu konstrukciju montiraju ostali noseći i radni delovi i podsklopovi. Te dve činjenice čine ovo postrojenje veoma mobilnim, što znači da se lako može premeštati sa jednog gradilišta na drugo.

Pored ovih prednosti (lak transport i montaža/demontaža) fabrika betona DNS BGB18 zadržava najviši stepen stabilnosti i pouzdanosti kao i dug radni vek i kvalitet delova bitnih za rad i funkcionalnost postrojenja prema normama najpoznatijih proizvođača fabrika betona širom sveta. Jedna od prednosti koju poseduje DNS BGB18 je jednostavna i laka konstrukcija bez trakastog transportera kao i relativno mali gabarit. Shodno željama kupca, ova betonara može biti napravljena sa različitim visinama ispusta betona i različitom dužinom. Te dve stvari su povezane nagibom vođica skip uređaja prema horizontali. Zapravo, ako želimo veću visinu ispusta betona onda ukupna dužina betonare mora biti veća.

Upravljački sistem je na samoj šasiji betonare. Sastoji se od upravljačkog i energetskog podsistema, koja su fizički odvojena. Energetski sistem se izvodi sa opremom koju proizvode ‘AEG’ , ‘SCHNEIDER ELECTRIK’ i ‘SCHRAK’. Konstrukcija kontrolnog pulta je napravljena od čeličnih limova i kompletno je plastificirana. Na njoj se nalazi tehnološka šema rada postrojenja sa signalizacijom obojenom prema IEC normama, kao i touch-paneli preko kojih takođe može da se upravlja postrojenjem. Upravljački sistem omogućava rad u automatskom , ručnom i kombinovanom režimu.

DNS BGB18 je napravljena kao postrojenje sa najvišim nivoom mobilnosti, pouzdanosti i lakim načinom održavanja.Tehničke karakteristike

Mešalica DNS – VMB375

Suvo punjenje

375lit

Snaga pogonskog motora

11kW

Kapacitet mešunga(ugrađeni beton)

250lit

Elektro hidraulički zatvarač sa zupč. letvom
Radni pritisak.

60bar

Digitalni vodomer

Priključak za vodu

6/4’’

Protok vode pri pritisku od 5 bar

30m3/h

Impulsni protočni vodomer

1 imp./1litar

Bunkeri agregata

Kapacitet (svi bunkeri/frakciji)

10m3

Kapacitet po bunkeru/drakciji

5m3

Elektro motorni uređaj za vibriranje

Granulacija zrna 0-4mm

1 komad

Vaga cementa

MO 200kg

Vaga agregata

MO 1000kg

Skip uređaj

Snaga pogona

7.5kW

Klipni kompresor E650/11/270
ABACC Italija

Radni pritisak

6-8 bar

Kapacitet

475 l/min

Rezervoar

270 l

Snaga

4 kW

Pužni transporter za cement

Dužina transporta

7m

Kapacitet

16t/h

Snaga pogonskog motora

3kW

Električni priključak

Za postrojenje sa dva pužna transportera PT30

38kW

Radni napon

380V/50Hz

Maksimalni kapacitet

Svežeg betona –teoretski

18m3/h

Ugrađenog betona

15m3/h