SERVIS SKREPERA

DENIS-KOP obavlja servis skrepera na terenu. Trajanje servisa na terenu je jedan radni dan. Garancija na izvršene radove 6 meseci pod uslovom pravilnog korišćenja opreme.

Iskustvo pokazuje da su najčešći uzroci kvara na vučnom uređaju: neredovna podmazivanja, naglo zaustavljanje korpe skrepera da ne bi udarila o beton, ili česte izmene rukovaoca. Ako ne uspevate da otklonite ili bar smanjite uzroke, a vreme ipak učini svoje, tu smo mi. Za skrepere tipa SG10, SG14, SG16 i SG20 proizvodimo sve rezervne delove i kompletno nove vučne uređaje. Servis obavljamo na terenu ili u radionici (ako kupac sam vrši demontažu i montažu). Postoji i mogućnost zamene staro za remontovano, ili novo uz doplatu, s tim što se cena formira nakon defektaže Vašeg vučnog uređaja.

Vršimo i remont upravljačkog mehanizma. Kako skreper po opisu rada ima ulogu da navlači 4 vrste agregata, iz tog razloga često menja smer kretanja. To je i najčešći razlog kvarova na upravljačkom mehanizmu; nagla promena smera kretanja trebalo bi da vas upozori da pri svakoj promeni smera pustite skreper da se umiri pa da onda krenete u suprotnom smeru. Za sve vrste skrepera (SG10, SG14, SG16 ili SG20) sa ručnim mehanizmom za upravljanje ili automatskim mehanizmom za zakretanje proizvodimo rezervne delove i vršimo servis istih na terenu.

Da li vodite računa o stanju usmerača. Naizgled jednostavna bravarska intervencija, ali ako se zapusti, može da dovede do toga da vam sajla pri ulasku u kabinu skrepera iseče istu, ošteti čak i sam aksijalni ležaj na kojem se okreće kabina, ili izazove loše namotavanje sajle na vučnom uređaju, samim tim i optereti skreper više nego što je predviđeno. Zato, obavezno menjajte redovno koturače i rolne usmerača!

Okretnica skrepera je aksijalni ležaj prečnika 850 mm i ona je vezana za patos kabine. Ako se redovno ne podmazuje i ako se prilikom rada korpa skrepera pri zabacivanju naglo zaustavlja, i sve to na grani dužine 10m, 14m ili 20 m, vremenom popušta i patos kabine, a samim tim strada i okretnica. Zato pokušajte da preventivno delujete i smanjite uzroke kvarova da bi produžili radni vek.
Preporuka: Proveravajte povremeno zavrtnjeve M12 i M16 koji nose okretnicu u kakvom su stanju, jer se dešava da cela kabina sleti sa betonare. Ako ipak dođe do pucanja patosa ili zaglavljivanja okretnice, postoji mogućnost zamene patosa kabine i reparacije okretnice ako nije previše oštećena. U suprotnom, mora se ugraditi nov patos i nova okretnica. Ova vrsta intervencije traje minimum dvadeset dana. Moguća je i zamena šasije staro za remontovano ili novo. U tom slučaju vreme potrebno za intervenciju je 1-2 radna dana.

Iz istog razloga kao kod usmerača sajli, i na streli postoje usmerači koji sajlu pravilno uvode u kabinu i dalje na vučni uređaj. Ako se ovi usmerači vremenom zapuste, sajla seče noseću rešetku strele i pravi probleme pri navlačenju materijala.
Preporuka: pri podešavanju strele za rad postavite je minimum 45o u odnosu na horizontalu, jer time rasterećujete skreper pri radu.