SISTEMI ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

Upravljački sistem je smešten u kabini. Sastoji se od upravljačkog i energetskog podsistema, koji su fizički odvojeni. Energetski sistem se izvodi sa opremom koju proizvode AEG, SCHNEIDER ELECTRIK i SCHRAK (releji). Konstrukcija kontrolnog pulta je napravljena od čeličnih limova i kompletno je plastificirana. Na njoj se nalazi tehnološka šema rada postrojenja sa signalizacijom obojenom prema IEC normama, kao i tač-panel preko koga takođe može da se upravlja postrojenjem. Upravljački sistem omogućava rad u automatskom, ručnom i kombinovanom režimu.

Vršimo automatizaciju betonara prebacivanje sa mehaničkog na elektronski sistem što obuhvata rekonstrukciju vaga i automatsko upravljanje proizvodnim ciklusom sa prikazom na displeju, ispis zadanih i ostvarenih količina betona prema određenim recepturama u skladu sa Evropskim standardima EC. Na betonskim postrojenjima vršimo dogradnju novih vaga vode i aditiva, sondi za određivanje (merenje) vlage u agregatima prema EC standardima i iste povezujemo u sistem za automatsko upravljanje betonarom.