MLINOVI ZA PLASTIKU

DENIS-KOP proizvodi mlinove za mlevenje plastike različitih namena. Sa vrhunskim mašinama i opremom Vi ste konkurentni, efikasni i uspešni jer Vaš proizvodni proces karakteriše smanjenje škarta, veća produktivnost, veća energetska efikasnost i manji troškovi po jedinici proizvoda. Danas je ideja o plastici integrisana u sve pore najvećih svetskih kompanija, koje su okrenute ka spoljnom svetu i zadovoljavanju kupaca koji imaju sve veću potrebu za plastikom. Učešće plastike u svakodnevnom životu se povećava, pa time i potrošnja kvalitetne ambalaže i proizvoda od plastike. Takođe se povećavaju zahtevi za smanjenjem troškova i povećanjem energetske efikasnosti.

Upotreba recikliranog materijala u proizvodnji predmeta od plastike, u inostranstvu se primenjuje poslednjih 30 godina, a kod nas u poslednjih 10. A zašto se uopšte radi reciklaza plastike? Zato što proizvod koji se proizvede ne gubi na kvalitetu, a cena mu postaje prihvatljivija za tržište, jer je reciklirani materijal za 60% jeftiniji od originalnog granulata.

Za preduzetnike koji počinju posao reciklaže plastike, olakšavajuću okolnost predstavljaju činjenice da plastičnog otpada ima na tone i da nije nikakav problem prodati recikliranu plastiku. Naprotiv!

Naša ponuda obuhvata mlinove za mlevenje plastike različitih namena - folije, plastični delovi velikih dimenzija, pločasti elementi, monofilamenti, mlevenje duvane, brizgane, termoformirane, ekstrudirane plastike i folije. DENIS-KOP mlinovi su proizvedeni od ojačanih materijala, proizvode minimum buke, jednostavni su za održavanje i visokoefikasni.  • OSNOVNE KARAKTERISTIKE
  • MLINOVI
    ZA PLASTIKU

  • OJAČANA KONSTRUKCIJA

  • MINIMALNA BUKA

  • JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE