SERVIS TRAKASTIH TRANSPORTERA

Kod betonara sa sistemom trakastih transportera za doziranje agregata DENIS-KOP ugrađuje transportne trake proizvođača «Vulkan guma» Srbobran, koje su kompletno vulkanizirane, za razliku od lepljenih traka koje proizvodi «Balkan» Suva reka. Transportne trake dobijate po proizvođačkoj ceni sa doplatom za našu ugradnju. Na trake imate garanciju od godinu dana, pod uslovom da nemaju mehaničkih oštećenja. Zamena traka na terenu možemo da obavimo u roku od jednog do tri dana, u zavisnosti od toga koliko se traka menja.

Vršimo ugradnju zateznih doboša. Za pravilan rad transportera veoma je važno da su pravilno obrađeni i montirani zatezni doboši, jer su oni odgovorni za ravnomerno kretanje (bez šetanja levo i desno) transportne trake. Ovo omogućava pravilan i pouzdan rad trakastog transportera. Izmena doboša na terenu je u trajanju od jednog radnog dana.

Radimo i ugradnja pogonskih doboša. Pogon transportne trake se vrši preko pogonskog doboša, koji pored uloge pogona ima ulogu nosača ustavljača-jednosmernog ležaja koji omogućava kretanje trake u jednom smeru, dok u drugom zaustavlja traku da se ne vraća unazad. Ugradnja doboša na terenu je u trajanju od jednog do tri dana, u zavisnosti od toga koliko se doboša menja i u kakvom su stanju ustavljači.

Za oslone valjčiće ili rolne po kojima se transportna traka kreće vrlo je važno da budu u ispravnom stanju. Ako jedan od njih blokira, vremenom je traka proseče, tako da se i sama traka ošteti, pa čak može doći kidanja trake. Osloni valjčići u zoni nasipa materijala na transportnu traku su posebno važni, jer trpe najveće opterećenje. Zamena rolni po jednom trakastom transporteru traje 4-5h.
Preporuka: kod održavanja trakastih transportera potrebno je bar jednom nedeljno proveriti kako stoje poklopci traka i da li postoji neki osloni valjčić koji je blokirao.

Pored remonta reduktori, ustavljača i šasije transportera radimo i remont uvodnika agregata. Uloga uvodnika agregata je da se usmerava agregat na traku, zatim da skida višak agregata sa pregrada u traci, tako da sprečava prolazak krupnije separacije od propisane veličine, a samim tim štiti traku od cepanja i smanjuje prosipanje sa transportne trake. Zbog neprekidnog prisustva vlage uvodnici relativno brzo stradaju i povećavaju rizik da iseku transportnu traku. Zamenu uvodnika na terenu možemo da obavimo za jedan radni dan.