SERVIS MEŠALICA

DENIS-KOP obavlja servis mešalica na terenu. Garancija na izvršene radove 6 meseci pod uslovom pravilnog korišćenja opreme.

Vršimo zamenu obloga koje proizvodimo za sve tipove mešalica kako domaćih tako i inostranih proizvođača. Radimo i po uzorku ili direktnim snimanjem na terenu. U zavisnosti od zahteva kupca proizvodimo ih u tri kvaliteta. Zamenu obloga vršimo u toku jednog radnog dana.

Radimo zamenu poluga koje, takođe, proizvodimo za sve tipove mešalica, domaćih i inostranih proizvođača. Radimo i po uzorku ili direktnim snimanjem na terenu. Poluge mogu biti napravljene sa gumenom ili čeličnom zaštitom od habanja. Postoji i mogućnost reparacije starih poluga ako nivo istrošenosti poluge to dozvoljava. Trajanje servisa poluga na terenu je jedan radni dan. Na reparirane poluge ne dajemo garanciju.

Remont zatvarača radimo u tri varijante i to:

direktnim servisom na terenu, gde se menjaju sve pozicije koje su potrebne nakon defektaže; trajanje servisa je jedan radni dan
donošenjem zatvarača u radionicu, vršenjem defektaže pred vašim odgovornim licem, servis i vraćanje na montažu; trajanje servisa je dva do tri dana sa našom demontažom i montažom, ili jedan dan sa vašom demontažom i montažom.
zamena starog za remontovani gde cenu zamene utvrđujemo nakon defektaže vašeg zatvarača; trajanje remonta je od 4 do 8 sati

Remont reduktora mešalice radimo na terenu, ukoliko kvar ne iziskuje da se remont vrši u radionici. Remont radimo za sve tipove reduktora koji su proizvedeni u «SEVER»-u Subotica, a korišćeni su kao pogon mešalica. Sve ostale proizvođače radimo po uzorku. Trajanje remonta je u zavisnosti od težine kvara minimum jedan dan do tri dana a u težim havarijama i duže.
Preporuka: proverite povremeno da li se pojavio radijalni zazor na rotoru mešalice i reagujte na promenu zvuka reduktora pri radu, jer su to prvi znaci da je reduktor zreo za remont - pre nego što dođete u situaciju da se raspadne ležaj u reduktoru

Radimo i zamenu poklopca mešalice. Poklopce mešalica proizvodimo za sve tipove mešalica domaćih proizvođača ali imamo i osvojene neke vrste inostranih proizvođača. Radimo i po uzorku ili direktnim snimanjem na terenu. Postoji mogućnost, kao kod «FAGRAM»-ovih mešalica, prepravke poklopaca sa četvorodelnih na dvodelne, što omogućava lakši pristup mešalici i samim tim lakše održavanje. Rok izrade poklopaca je tri dana, a sama ugradnja jedan dan sa našim prevozom robe do mesta ugradnje.

Lopatice za prinudno mešanje betona proizvodimo i ugrađujemo za sve tipove mešalica koje egzistiraju na našem tržištu, a na zahtev kupca radimo i nove modele lopatica prema željenom obliku, ili vršimo prilagođavanje sistema kačenja postojećih lopatica na oblik lopatica koji se nalazi u serijskoj proizvodnji, a da pri tom kvalitet izmešanog betona ostane isti ili bolji. Lopatice proizvodimo u tri kvaliteta, u zavisnosti od uslova rada i želje klijenta.

Možemo da Vam ponudimo i biksnovanje rotora. Ako se dešava da poluge – nosači lopatica sa oprugama ispadaju iz radnog položaja, to znači da su oslonci poluga u rotoru dobili veliki zazor usled rada. Ovo dovodi do zastoja u proizvodnji, lošijeg mešanja betona, oštećenja obloga, a postoji i mogućnost većih havarija, ako poluga upadne u otvor zatvarača mešalice. Iz ovih razloga našim kupcima preporučujemo da se ne izlažu trošku zamene celog rotora, ukoliko mešalice dođu u navedenu situaciju. Biksnovanjem rotora vraćamo rotor na standard i kasnije samo izmenama biksni produžavamo vek rada rotora.