SERVIS


Vršimo zamenu obloga koje proizvodimo za sve tipove mešalica kako domaćih...


Iskustvo pokazuje da su najčešći uzroci kvara na vučnom uređaju: neredovna podmazivanja...


Jedan od preduslova da betonara daje kapacitet betona za koji je projektovana jeste brz i precizan dotok materijala...