Linijski SILOSI

DENIS-KOP u svom proizvodnom programu ima i linjske silose kapaciteta od 15-70m3. Uloga linijskih silosa je skladištenje agregata, njegovo vaganje i transportovanje do korpe koja nosi agregat do mešalice uz pomoć vertikalnih vođica i pogonskog sistema sa koturačom i sajlom. Linijski silos se sastoji od četiri (najčešće) bunkera koji mogu biti različitih dimenzija, ispusnih levaka sa računarski upravljanim zatvaračima, traka vage i noseće konstrukcije koja,osim pomenutih celina, nosi i noseću konstrukciju osnovne mašine. Prednosti postrojenja sa linijskim silosima su te što je dovoljan jedan radnik za upravljanje čitavim postrojenjem, i u ovom slučaju mašina je veoma mobilna i ne zahteva klasične temelje sa ankerima. Linijski silos može biti montiran saosno u odnosu na osu osnovne mašine kao i upravno na tu osu.Tehničke karakteristike

LSV 2.0

LSV 3.0

LSV 3.5

Kapacitet (m3)

15/20

60

70

Broj bunkera

3/4

4

4

Dužina bunkera (m)

2

3

3.5

Visina nasipa u bunker (mm)

2300

3730

3730

Snaga pogona traka vage (kW)

5.0

7.5

7.5

*Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika.