SERVIS PUŽNIH TRANSPORTERA

DENIS-KOP u okviru servisa pužnih transportera na terenu nudi sledeće usluge:

zamena pužnih spirala
zamena rukavaca
zamena kućišta
remont reduktora
izmena spojnica S3Jedan od preduslova da betonara daje kapacitet betona za koji je projektovana jeste brz i precizan dotok materijala. Najčešći uzrok smanjenja kapaciteta je dotok cementa do vage za cement. Tu može biti razlog tečenje cementa iz silosa do puža, ili slab transport cementa kroz sam pužni transporter. Ako je uzrok pužni transporter, verovatno je usled rada došlo do trošenja pužnih spirala i cement u tom slučaju počinje da se guši u transporteru i ne stiže da dozira potrebnu količinu cementa u datom ciklusu. Rešenje je izmena kompletnih spirala sa rukavcima i potrebnim ležajevima.

Proizvodimo sve vrste spirala za puževe kapaciteta 16t/h, 25t/h i 45t/h i svih potrebnih dužina. Na zahtev kupca, servis vršimo na terenu u trajanju od jednog dana. Poželjno je da se servis odradi u radionici zbog uslova, a samim tim i kvaliteta remonta.