USLUGE

Naša specijalnost je proizvodnja i razvoj mašina i instalacija vezanih za postrojenja za proizvodnju betona. Bogato iskustva u nadogradnji, remontu i održavanju pojedinih mašina, kao i kompletnih proizvodnih postrojenja naša firma je postigla prateći najsavremenija dostignuća i trendove u mašinogradnji (mašinskoj industriji). Koristimo repromaterijal poznatih proizvođača sa garantovanim sastavom i poreklom. Nove proizvode verifikuju ustanove ovlašćene za oblasti našeg proizvodnog programa kao i u primeni istih. Razvoj i konstrukciju proizvoda i rezervnih delova vršimo u svom projektnom birou sa našim stručnim timom.

Pored toga u našim proizvodnim pogonima možemo da proizvodimo i delove i mašine po dokumentaciji kupca na savremenim mašinama za obradu metala i to:  • DENIS-KOP
  • USLUŽNA MAŠINSKA OBRADA

  • STRUČNOST & ISKUSTVO

  • KVALITET & BRZINA

  • CENA & GARANCIJA