O NAMA

Preduzeće DENIS-KOP d.o.o. osnovano je 1992 godine sa osnovnom idejom da kao malo porodično preduzeće iskoristi dugogodišnje iskustvo osnivača, inženjera mašinstva Miroslava Stojića, u radu na poslovima održavanja i servisiranja postrojenja za proizvodnju betona - BETONARA i to svih proizvođača, domaćih i inostranih, a koje egzistiraju na našem tržištu. Osvajanjem tržišta i procenom sopstvenih mogućnosti godine 1995. DENIS-KOP počinje sopstvenu proizvodnju rezervnih delova, podsklopova i zasebnih celina na betonarama.

Posle punih petnaest godina sticanja novih iskustava, danas vršimo kompletne usluge vezane za servis, demontažu, generalni remont, montažu betonara sa puštanjem u rad i obukom radnika. Sadašnja tehničko-tehnološka i kadrovska opremljenost omogućila nam je da odgovorimo na sve zahteve tržišta i potpuno spremni krenemo u proizvodnju kompletnih fabrika betona. Bogato iskustva u nadogradnji, remontu i održavanju pojedinih mašina, kao i kompletnih proizvodnih postrojenja naša firma je postigla prateći najsavremenija dostignuća i trendove u mašinogradnji (mašinskoj industriji). Koristimo repromaterijal poznatih proizvođača sa garantovanim sastavom i poreklom. Nove proizvode verifikuju ustanove ovlašćene za oblasti našeg proizvodnog programa kao i u primeni istih. Razvoj i konstrukciju proizvoda i rezervnih delova vršimo u svom projektnom birou sa našim stručnim timom.

"DENIS-KOP" d.o.o. opredeljen je da kontinuirano prati i prepoznaje stanje na tržištu, da deluje u skladu sa istim tako da u potpunosti zadovolji zahteve i potrebe svojih korisnika, vodeći računa o dobrobiti svih zainteresovanih strana. Radimo tako da na tržištu budemo prepoznatljivi po ekspeditivnosti, efikasnosti i kvalitetu u proizvodnji, održavanja i servisiranja postrojenja za proizvodnju betona. Navedeno ćemo ostvariti kroz primenu i stalno poboljšanje kvaliteta. "DENIS-KOP" d.o.o. ima u vidu da sertifikovan sistem kvaliteta predstavlja dokaz sposobnosti da se klijentima pruža kvalitetna usluga i proizvodi, kao i da je unapređenje kvaliteta najbolja strategija razvoja organizacije. Sistem menadžmenta organizacije je proveren i sertifikovan prema zahtevima standarda za "Proizvodnja fabrika betona i rezervnih delova, obrada metala rezanjem". Sertifikaciju sistema kvaliteta je obavila renomirana sertifikaciona kuća MSCertification. (ovde možete pogledati naš sertifikat).

Naši uređaji poseduju CE sertifikat -jedini dozvoljeni znak o usaglašenosti proizvoda sa zahtevima evropskih direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda. CE znak na proizvodu je izjava proizvođača da je proizvod usaglašen sa bitnim zahtevima relevantnog evropskog zakonodavstva (u pogledu zdravlja, bezbednosti, zaštite životne sredine), u praksi sa zahtevima direktiva koje regulišu pojedine proizvode.

Sistem menadžmenta kvalitetom podrazumeva izuzetno dinamičan i živ proces zasnovan na konstantnom poboljšavanju i unapređenju zadovoljstva i motivacije korisnika, ali i svih zaposlenih. Sertifikacijom dobijamo potvrdu da se u svakom trenutku zna ko, kako, kada i gde obavlja aktivnosti vezane za optimalno funkcionisanje poslovnog sistema radi obezbeđenja kvaliteta. To je ujedno i osnova naše poslovne politike, koju ostvarujemo ispunjavanjem svojih strateških ciljeva upravo kroz doslednu primenu i kontinualno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom.

Osnovni i najznačajniji cilj organizacije „Denis-Kop“ doo iz Mladenovca je dostizanje najvišeg stepena zadovoljstva korisnika proizvodnjom proizvoda koje ispunjavaju zahteve korisnika. Da bi se ovo dostiglo zaposleni u poslovnom sistemu, uključujući i rukovodstvo rade na stalnom unapređenju kvaliteta proizvoda i poboljšanju efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom.

Ispunjenje zahteva korisnika organizacija obezbeđuje kroz uspostvljanje i održavanje dugoročnih odnosa sa svojim dobavljačima, poslovnim partnerima i ostalim zainteresovanim stranama kao i kroz stalno usavršavanje i obrazovanje svojih zaposlenih uz opredeljenost zapslenih na povećanju nivoa kvaliteta proizvoda.

Sa politikom kvaliteta su upoznati svi zaposleni i zainteresovane strane, a za sprovođenje politike je odgovorno najviše rukovodstvo organizacionog sistema.

Obaveza je najvišeg rukovodstva da periodično preispituje definisanu politiku kako bi se obezbedila njena relevantnost i prikladnost za organizaciju.