FABRIKE BETONA

Fabrika betona DNS-ABK60 LS se pojavila kao očekivan nastavak našeg razvoja i kao rezultat dugogodišnjeg radnog iskustva stečenog kroz servisiranje, proizvodnju raznovrsnih delova za veliki broj različith betonara. Ova fabrika betona je napravljena prema najmodernijim tehničko - tehnološkim rešenjima iz oblasti proizvodnje postrojenja za proizvodnju betona što je čini lakom za upotrebu, održavanje, montiražu/demontažu i relativno je mobilna tako da se može prenositi sa jednog mesta na drugo uz visoku stabilnost i pouzdanost u radu. Shodno željama kupca, DNS-ABK60 LS napravljena је sa linijskim silоsima. Postrojenje DNS-ABK60 LS može biti korišćeno kako za proizvodnju betona na gradilištima tako i za snabdevanje betonom drugih mašina (npr bloketare).

Fabrika betona DNS-ABK60 LS napravljena je kao mašina masivne konstrukcije koja zahteva oslanjanje na klasične temelje sa ankerima za pričvrščivanje. Njena masivna konstrukcija je napravljena tako da može da nosi sva opterećenja koja potiču od težina i udarnih sila u radu sa najvišim stepenom stabilnosti i mirnoće rada što omogućava postizanje najboljih ergonomskih uslova. Još jedna od prednosti fabrika betona sa linijskim silosima je to što linijski silos potpuno odvojen od osnovne mašine i ne zahteva klasične temelje sa ankerima , pa je stoga veoma mobilan. Takođe, postoji mogućnost pokrivanja agregata, što isključuje mogućnost ometanja procesa proizvodnje betona izazvanog meteorološkim prilikama.

Upravljački sistem je smešten u kabini. Sastoji se od upravljačkog i energetskog podsistema, koja su fizički odvojena. Energetski sistem se izvodi sa opremom koju proizvode ‘AEG’ , ‘SCHNEIDER ELECTRIK’ i ‘SCHRAK’. Konstrukcija kontrolnog pulta je napravljena od čeličnih limova i kompletno je plastificirana. Na njoj se nalazi tehnološka šema rada postrojenja sa signalizacijom obojenom prema IEC normama, kao i touch-paneli preko kojih takođe može da se upravlja postrojenjem. Upravljački sistem omogućava rad u automatskom , ručnom i kombinovanom režimu.

DNS-ABK60 LS je napravljena kao postrojenje dugog životnog ciklusa sa najvišim nivoom pouzdanosti u radu kao i veoma lakim načinom održavanja. Ono pruža najlakše uslove upravljanja postojenjem i praćenja proizvodnog procesa betona.Tehničke karakteristike

Mešalica DNS – VMB1500

Suvo punjenje

1500lit

Snaga pogonskog motora

37kW

Kapacitet mešunga(ugrađeni beton)

1000lit

Elektro hidraulički zatvarač sa zupč. letvom
Radni pritisak.

60bar

Digitalni vodomer

Priključak za vodu

3’’

Protok vode pri pritisku od 5 bar

60m3/h

Impulsni protočni vodomer

1 imp./1litar

Linijski silos

Kapacitet (sva četiri bunkera/frakcije)

90m3

Kapacitet po bunkeru/drakciji

22.5m3

Elektro motorni uređaj za vibriranje

Granulacija zrna 0-4mm

1 komad

Elektro mehanička traka-vaga:

Širina trake

800mm

Dužina trake

14.5m

Merni opseg

MO 2000kg

Snaga pogona

7.5kW

Kvalitet trake

EP400/3 – 4+2

Vaga cementa

Merni opseg

MO 600kg

Skip uređaj

Snaga pogona

7.5kW

Klipni kompresor E650/11/270
ABACC Italija

Radni pritisak

6-8 bar

Kapacitet

475 l/min

Rezervoar

270 l

Snaga

4 kW

Pužni transporter za cement

Dužina transporta

7m

Kapacitet

45t/h

Snaga pogonskog motora

7.5kW

Električni priključak

Za postrojenje sa dva pužna transportera PT30

75kW

Poseban priključak za traka vagu

11.0kW

Radni napon

380V/50Hz

Maksimalni kapacitet

Svežeg betona –teoretski

60m3/h

Ugrađenog betona

55m3/h