SILOSI ZA CEMENT

Proizvodimo silose namenjene za skladištenje cementa i sličnih praškastih materijala. Silosi su velikog dijapazona zapremina, za potrebe različitih tehnoloških postupaka i procesa proizvodnje, standardnih i vanstandardnih konstrukcija prema zahtevu kupca po najvišim standardima EU.

Silose izrađujemo od čeličnog lima, cilindričnog oblika sa konusom na donjem kraju. Silosi radne zapremine 25-85m3 se izrađuju kao zavarene konstrukcije, a veće dimenzije možemo da izradimo u segmentima, prevozemo raskopljene do mesta montaže i izvršimo montažu. Oslanjanje silosa je izvedeno preko četiri noge, a temeljenje se može izvesti direktnim ankerisanjem ili preko fundamenata. Na donjem konusu silosa nalazi se otvor za pražnjenje koji se po zahtevu može izvesti sa leptirastim zatvaračem i priključkom za pužni transporter. Na gornjem kraju silosa nalazi se revizioni otvor, priključak za punjenje i priključak za filtar (sistem za otprašivanje). Svaki silos poseduje penjalice i ogradu. Na poseban zahtev kupca silos možemo da isporučmo zajedno sa mernim instrumentima, sigurnosnim ventilom, filtarom, sistemom za fluidizaciju, električnim instalacijama i dr.Tehničke karakteristike

SCV.30

SCV.60

SCV.100

Zapremina silosa (m3)

25

50

85

Kapacitet cementa (t)

30

60

100

Dimenzija H (mm)

8860

14320

18320

Dimenzija L1 (mm)

1260

3620

3620

Dimenzija L2 (mm)

1400

1300

1300

Dimenzija A (mm)

2500

2050

2050

Dimenzija ØD (mm)

2400

3000

3000

Dimenzija Ød (mm)

216

216

216

Opterćenje stope (kN)

150

300

470

Opterćenje stope (kN)

150

300

470

*Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika.