FABRIKE BETONA

Postrojenje DNS-ABK60 nastaje kao logičan nastavak razvoja preduzeća i kao rezultat dugogodišnjeg iskustva stečenog kroz servisiranje, proizvodnju rezervnih delova i pojedinačnih komponenti za razne tipove fabrika betona. Ovo postrojenje je izrađeno prema najsavremenijim tehničko-tehnološkim rešenjima vezanim za fabrike betona i to u smislu jednostavnosti pri korišćenju i održavanju, lake montaže i demontaže, robustne konstrukcije koja omogućuje miran i stabilan rad sa dugim radnim vekom. U zavisnosti od želja i potreba, fabrika može biti opremljena skreperom i razdelnom zvezdom, linijskim silosima ili bunkerom za skladištenje agregata. Ovo postrojenje moguće je koristiti kako na gradilištima, tako i u fabrikama za proizvodnju betonske galanterije.

U zavisnosti od želja i potreba, fabrika može biti opremljena skreperom i razdelnom zvezdom, linijskim silosima, ili bunkerom za skladištenje agregata. Ovo postrojenje moguće je koristiti kako na gradilištima, tako i u fabrikama za proizvodnju betonske galanterije.

Sistem upravljanja smešten je u termoizolovanoj kabini rukovaoca. Sastoji se iz upravljačkog dela i energetskog dela, s tim što su ova dva dela fizički razdvojena. Komandni pult (upravljački deo) urađen je od čeličnog lima i kompletno je plastificiran. Na komandnom pultu izrađena je tehnološka šema rada fabrike betona sa kompletnom signalizacijom u bojama koje su propisane IEC normama. Upravljački sistem omogućuje rad u automatskom režimu, ručnom režimu ili kombinovano. U automatskom režimu rada, fabrika betona izvršava zadati broj ciklusa po zadatoj recepturi. Receptura se zadaje preko touch panela i mikroprocesora, a moguće je memorisati 20 recepata, s tim da je moguće vršiti neograničeni broj izmena, kao i mogućnost zadavanja broja šarži prema kapacitetu miksera. U okviru ovog sistema je i automatika vezana za otvaranje i zatvaranje mešalice, doziranje cementa i četiri vrste aditiva.Tehničke karakteristike

Mešalica DNS – VMB1500

Suvo punjenje

1500lit

Snaga pogonskog motora

37kW

Kapacitet mešunga(ugrađeni beton)

1000lit

Elektro hidraulički zatvarač sa zupč. letvom
Radni pritisak.

60bar

vodomer

Priključak za vodu

3’’

Protok vode pri pritisku od 5 bar

30 m3/h

Impulsni protočni vodomer

1 imp./1litar

Razdelna zvezda

Pesak zatvaračem

450/350

Šljunak /ostale granulacije/ zatvarač

450/250

Visina ispusta agragata

1500mm

Ukupna visina

7050mm

Ukupna zapremina cca

1500m3

aktivna deponija

90m3

Skip uređaj

15kW

Vaga agregata

MO 2500kg

Vaga cementa

MO 600kg

Kvalitet trake

EP400/3 – 4+2

Skreper

Tip

DNS14

Kapacitet

68 m3/h

Radijus

cca 14m

Zapremina kašike

420 lit

Pogon ATB SEVER Subotica

11 kW

dužina pregradnih zidova zvezde

16 m

zakretanje skipera - motorno

180°

ukupna zapremina agregata u zvezdi kod visine ispusta betona od 3.8m

cca 800 m3

kompresor "trudbenik"

Radni pritisak

6-8 bar

Kapacitet

475 l/min

Rezervoar

140 l

Snaga

4 kW

Pužni transporter za cement

Dužina transporta

7m

Kapacitet

45 t/h

Snaga pogonskog motora

7.5 kW

Električni priključak

Za postrojenje sa dva pužna transportera PT30

75.5 kW

Za skreper

11.0 kW

Radni napon

380V/50Hz

Maksimalni kapacitet

Svežeg betona –teoretski

60 m3/h

Ugrađenog betona

50 m3/h