Ekonomičnost i brzina građenja zahtevi su tržišta na koje je naša firma odgovorila izradom i montažom čeličnih hala. Prateći trendove modernog građevinarstva tokom dugogodišnjeg kontinuiranog rada, razvili smo vlastitu tehnologiju građenja montažnih čeličnih hala, čiji su najvažniji delovi:

primarna čelična konstrukcija od najkvalitetnijih čelika
sekundarna čelična konstrukcija od laganih profil
obloga krova i zidova trapeznim limom ili sendvič panelom

Konstrukcije od čelika imaju široku primenu kod izgradnje hala, skladišta magacina, hangara, garaža, poljoprivrednih objekata i objekata različitih namena. Zbog brze montaže, nameću se kao primaran izbor za sve vrste poljoprivredno-industrijskih objekata. Sve je češća primena za izgradnju trgovačkih centara i poslovnih prostora gde se mogu kombinovati razni materijali, boje, i profili što omogućava izuzetnu kreativnost u oblikovanju objekta.

Pokrovi


jednostruki trapezno profilisani limovi
Termoizolovani pokrovi sa dvostrukim limom
Krovni termoizolacijski paneli

Fasadne obloge


Jednostruki limovi raznih profila
Dvostruki limovi sa ispunom od termoizolacije
Fasadni termoizolacijski paneliMontažne hale od sendvič panela

Postoje krovni i zidni, fasadni sendvič paneli, pri čemu zidni mogu biti sa klasičnim i skrivenim spojem a postoji mogućnost da spoljni lim bude i mikrolinirani. Konstrukcije od sendvič panela proizvode se od kvalitetnih i trajnih materijala, ugrađuju se brzo, dugog su životnog veka uz jednostavno održavanje, pa su izuzetno ekonomski opravdane.
Paneli se označavaju u zavisnosti od vrste jezgra (kamena vuna,poliuretan,polistiren), debljine panela (60, 80, 100, 120, 150, 200 mm) i mesta ugradnje (krov, zid). Bez obzira na debljinu, svi paneli zadovoljavaju statiku nosivosti. Panel ima odlične toplotne karakteristike i u smislu fizike zgrade zamenjuje klasičan zid debljine 50cm.

Posebno je bitno dobro izabrati ispunu sendvič panela, koji se sastoji iz spoljašnjeg i unutrašnjeg lima i ispune između njih u određenoj debljini. Kada je potrebno postići visoke stepene termičke izolacije, poliuretanski paneli su najbolji i zbog toga se hladnjače oblažu skoro isključivo panelima sa ispunom od poliuretana. Osim toga, poliuretan obezbeđuje manju težinu panela, a veću kompaktnost ploče.
Nedostatak poliuretana je njegova nedovoljna otpornost na požar. Tako da poliuretanska ploča sa samogasivim poliuretanom i propisno zaštićenim limovima za debljinu od 60 do 80mm može da izdrži oko 15 do 25 minuta aktivnog požara. Dodatnim ubacivanjem aditiva na bazi fenola u poliuretan, može se ova otpornost na požar povećati do 40min, ali takav panel nije ekološki prihvatljiv, posebno u momentu požara.