MEŠALICE DNS VMB1500

Naš proizvod - mešalica vertikalne konstrukcije DNS-VMB 1500 nastaje kao rezultat dugogodišnjeg iskustva stečenog kroz servisiranje, proizvodnju rezervnih delova i pojedinačnih komponenti za razne tipove mešalica. Mešalica je prečnika 2760 mm i dubine 500 mm, što je čini plitkom za mešalice u ovoj kategoriji. Ovoj činjenici ide u prilog da se beton meša na većoj povšini što skraćuje vreme mešanja betona, a da se kvalitet mešanja ne smanjuje.

Mešalica je sa unutrašnje strane kompletno obložena zaštitnim izmenjivim oblogama, debljine 10 mm, od čelika Č.0562 sa sadržajem mangana do 0.8%. Na zahtev kupca mogu se raditi i od kvalitetnijih nehabajućih materijala. U sistemu mešanja nalazi se liveni rotor (SL22) koji je obrađen na horizontalnoj bušilici - glodalici, što garantuje centričnost pri okretanju. Rotor mase 500 kg sa sobom nosi devet poluga (sa gumenim odbojnicima za zaštitu od habanja) za mešanje betona sa opružnim oslanjanjem, što je još jedna garancija za kvalitetno mešanje betona.

Pražnjenje mešalice vrši se preko elektrohidrauličnog zatvarača sa zupčastom letvom, koji omogućava otvaranje zatvarača za 180o. Sistem za pražnjenje mešalice ima mogućnost manuelnog otvaranja u slučaju nepredviđenih okolnosti (nestanak električne energije i slično). Poklopac mešalice je izrađen kao dvodelni, tako da je u svakom trenutku moguće podići polovinu. Ovaj sistem poklopca omogućuje mnogo lakše održavanje same mešalice.  • OSNOVNE KARAKTERISTIKE
  • DNS-VMB1500

  • prečnik: 2760mm

  • dubina: 500mm

  • debljina Č.0562 obloge: 10mm

  • rotor sa 9 poluga

  • dvodelni poklopac

  • BROŠURA (pdf)