• img
 • img
 • img

  DENIS-KOP


  DENIS-KOP d.o.o. je proizvodni pogon i servisna služba za tekuće održavanje isključivo fabrika betona - betonara i to usko specijalizovanim servisom na samom terenu.

 • img

  USLUŽNA OBRADA


  Vršimo sve vrste mašinske obrade sa akcentom na komade većeg gabarita.

 • img

  PROIZVODNJA I INSTALACIJA


  sistema za automatsko upravljanje

 • img

  Fabrika betona

  DNS-ABK60


  Naš proizvod izrađen prema najsavremenijim tehničko tehnološkim rešenjima vezanim za fabrike betona.

 • img

  Servis

  & održavanje


  Pružanje usluga servisa na terenu u najkraćem roku. Konkurentnost po kvalitetu i po ceni izvršene usluge.

 • img

  Remont


  Generalni remont u našim proizvodnim halama i montaža na definisanoj lokaciji sa puštanjem postrojenja u rad i kompletnom obukom radnika.

img

img

img

img

Preduzeće DENIS-KOP d.o.o. osnovano je 1992. godine sa osnovnom idejom da kao malo porodično preduzeće iskoristi dugogodišnje iskustvo osnivača ing. maš. Miroslava Stojića u radu na poslovima održavanja i servisiranja postrojenja za proizvodnju betona - BETONARA i to svih proizvođača, kako domaćih, tako i inostranih, a koji egzistiraju na našem tržištu. Osvajanjem tržišta i procenom sopstvenih mogućnost 1995. godine DENIS-KOP počinje sopstvenu proizvodnju rezervnih delova, podsklopova i zasebnih celina na betonarama. Posle punih petnaest godina sticanja novih iskustava, danas vršimo kompletne usluge vezane za servis, demontažu, generalni remont, montažu betonara sa puštanjem u rad i obukom radnika. Sadašnja tehničko-tehnološka i kadrovska opremljenost omogućila nam je da odgovorimo na sve zahteve tržišta i potpuno spremni krenemo u proizvodnju kompletnih fabrika betona.

Uvek smo nastojali da svoju ponudu prilagodimo potrebama tržišta i da je obogaćujemo novim i kvalitetnim proizvodima.  Status proizvođača koji opravdava poverenje svojih kupaca obezbeđujemo stalnim ulaganjem u kvalitet proizvoda uz maksimalno poštovanje zahteva i potreba naših kupaca, zadržavajući  pri tome pravi odnos između kvaliteta i cena naših proizvoda.

POLITIKA KVALITETA

Osnovni i najznačajniji cilj organizacije „Denis-Kop“ doo iz Mladenovca je dostizanje najvišeg stepena zadovoljstva korisnika proizvodnjom proizvoda koje ispunjavaju zahteve korisnika. Da bi se ovo dostiglo zaposleni u poslovnom sistemu, uključujući i rukovodstvo rade na stalnom unapređenju kvaliteta proizvoda i poboljšanju efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom.
Ispunjenje zahteva korisnika organizacija obezbeđuje kroz uspostvljanje i održavanje dugoročnih odnosa sa svojim dobavljačima, poslovnim partnerima i ostalim zainteresovanim stranama kao i kroz stalno usavršavanje i obrazovanje svojih zaposlenih uz opredeljenost zapslenih na povećanju nivoa kvaliteta proizvoda.
Sa politikom kvaliteta su upoznati svi zaposleni i zainteresovane strane, a za sprovođenje politike je odgovorno najviše rukovodstvo organizacionog sistema.
Obaveza je najvišeg rukovodstva da periodično preispituje definisanu politiku kako bi se obezbedila njena relevantnost i prikladnost za organizaciju.


naši klijenti