FABRIKE BETONA

Fabrika betona DNS-MAB30 LSV fabrika betona napravljena je prema najmodernijim tehničko - tehnološkim rešenjima iz oblasti proizvodnje postrojenja za proizvodnju betona što je čini lakom za upotrebu, održavanje, montažu idemontažu. Zbog ovih karakteristika izuzetno je mobilna i može jednostavno prenositi sa jedne na drugu lokaciju bez uticaja na njenu visoku stabilnost i pouzdanost u radu. Shodno željama i potrebama kupca, ovo postrojenje može biti izrađeno sa različitim kapacitetima silosa za agregat, različitom visinom na kojoj se nalazi mešalica, a može biti korišćeno kako za proizvodnju betona na gradilištima tako i za snabdevanje betonom drugih mašina (za betonsku galanteriju)

Fabrika betona DNS MAB30 LSV omogućuje najlakši način transporta zahvaljujući svojim dimenzijama koje odgovaraju svim kamionskim prikolicama, namenjenim za veće terete, tako da je dovoljno samo dva kamiona za transport čitave opreme koja pripada ovom postrojenju. DNS MAB30 takođe pruža najlakši način montaže i demontaže. Zapravo, montira se jednostavnim spuštanjem noseće konstrukcije na betonsku ploču ili utabanu podlogu nakon čega se na tu konstrukciju montiraju ostali noseći i radni delovi i podsklopovi. Te dve činjenice čine ovo postrojenje veoma mobilnim, što znači da se lako može premeštati sa jednog gradilišta na drugo. Pored ovih prednosti (lak transport i montaža/demontaža) fabrika betona DNS MAB30 LSV zadržava najviši stepen stabilnosti i pouzdanosti kao i dug radni vek i kvalitet delova bitnih za rad i funkcionalnost postrojenja prema normama najpoznatijih proizvožača fabrika betona širom sveta.

Pored ovih prednosti (lak transport i montaža/demontaža) fabrika betona DNS MAB30 LSV zadržava najviši stepen stabilnosti i pouzdanosti kao i dug radni vek i kvalitet delova bitnih za rad i funkcionalnost postrojenja prema normama najpoznatijih proizvođača fabrika betona širom sveta.Tehničke karakteristike

Mešalica DNS – VMB750

Suvo punjenje

750lit

Snaga pogonskog motora

22kW

Kapacitet mešunga(ugrađeni beton)

500lit

Elektro hidraulički zatvarač sa zupč. letvom
Radni pritisak.

60bar

Digitalni vodomer

Priključak za vodu

6/4’’

Protok vode pri pritisku od 5 bar

30m3/h

Impulsni protočni vodomer

1 imp./1litar

Linijski silos

Kapacitet (4 bunkera/frakcije)

60m3

Kapacitet po bunkeru/drakciji

15-18m3

Elektro motorni uređaj za vibriranje

Granulacija zrna 0-4mm

1 komad

Vaga cementa

MO 300kg

Elektro mehanička traka-vaga:

Širina trake

650mm

Dužina transporta

6.2m

Merni opseg

1500kg

Snaga pogona

7.5kW

Kvalitet trake

EP400/3 – 4+2

Skip uređaj

Snaga pogona

7.5kW

Klipni kompresor E650/11/270
ABACC Italija

Radni pritisak

6-8 bar

Kapacitet

475 l/min

Rezervoar

270 l

Snaga

4 kW

Pužni transporter za cement

Dužina transporta

7m

Kapacitet

30 t/h

Snaga pogonskog motora

5.5 kW

Električni priključak

Za postrojenje sa dva pužna transportera PT30

47.5kW

Poseban priključak za traka vagu

11kW

Radni napon

380V/50Hz

Maksimalni kapacitet

Svežeg betona –teoretski

30m3/h

Ugrađenog betona

28m3/h