SERVIS OSNOVNIH MAŠINA

U okviru servisa osnovnih mašina na terenu DENIS-KOP može da Vam ponudi sledeće usluge:

Vršimo reparaciju razdelnih zvezdi za betonare sa skip sistemom za doziranje agregata i za betonare sa transportnim trakama i to na terenu ili u našim pogonima, ako je to moguće.

Bunkeri agregata se najčešće i ne mogu reparirati kvalitetno na terenu i uvek ih je praktičnije zameniti novim. Za zamena na terenu potreban nam je jedan dan.

Kod bunkera cementa kvalitetna reparacija na terenu je skoro nemoguća, tako da je preporuka zameniti novim, ili eventualno zamena staro za remontovano ili novo. Zamena na terenu traje jedan dan.

Za vage agregata starog tipa - mehaničke sa analognim očitavanjem vrednosti proizvodimo sve potrebne oslonce, vešalice i španere, i to za sve tipove gde su sistemi korpa-vaga, ili sa posebnim bunkerima za merenje agregata. Kod vaga postoji mogućnost prelaska sa analognog očitavanja na digitalno - takozvani «HIBRIDNI SISTEM», gde na mesto glave vaga postavljamo sondu za digitalno očitavanje težine. Trajanje remonta uz dobru pripremu je jedan dan, a to je ujedno i priprema vaga za baždarenje.

Za vage cementa starog tipa - mehaničke sa analognim očitavanjem vrednosti proizvodimo sve potrebne oslonce i vešalice. I kod ovih vaga postoji mogućnost prelaska sa analognog očitavanja na digitalno - takozvani «HIBRIDNI SISTEM», gde na mesto glave vaga postavljamo sondu za digitalno očitavanje težine. Trajanje remonta je jedan dan.

Mi nemamo pravo da baždarimo vage, ali na vaš zahtev možemo da uradimo kompletnu pripremu za baždarenje vage, s tim da vi podnesete zahtev Zavodu za mere i dragocene metale i da iznajmite potrebne tegove. Na kraju njihov kontrolor vrši prijem vage i izdaje sve potrebne sertifikate.

Možemo da Vam ponudimo i zamenu zatvarača agregata. Zatvarači agregata su konstantno izloženi koroziji usled vlage koja se nalazi u agregatu, tako da vremenom počinju da zaglavljuju, ili se ne mogu do kraja zatvoriti. U tom slučaju svaka reparacija je samo odlaganje rešenja problema, tako da uvek preporučujemo zamenu kompletnih zatvarača. Zamena traje samo jedan dan.

Kod hidro instalacija, osim kod pumpe i pojedinih oblika špulni i hidro cilindara kod kojih postoji mogućnost kvalitetnog remonta, komponente je uvek bolje, sigurnije i ekonomičnije zameniti novim.
Preporuka: kontrolišite redovno nivo ulja u sistemu i njegov kvalitet u smislu zaprljanosti, jer uvek postoji mogućnost probijanja cementa u sistem, što dovodi do stradanja hilzni i hidrauličkih razvodnika, koji nisu jeftini.

Prilikom remonta pneumatskih instalacije vršimo remont razvodnika, pneumatskih cilindara i kompletno razvođenje instalacije.
Preporuka: prilikom održavanja trebalo bi obratiti pažnju na pripremnu grupu, odnosno na zauljivač. On mora da bude pravilno podešen. Trebalo bi povremeno iz sistema ispuštati vodu koja se kondenzuje. Voda je glavni uzrok stradanja Vaših razvodnika i cilindara.

Vođice korpe u principu nisu čest problem, ali mogu da postanu, ako se desi da dođe do kidanja sajli i pada pune korpe skipa na vagu agregata. Tada dolazi do velikih problema, koje jedino možete kvalitetno rešiti samo zamenom sa kompletno novim šinama. Mi proizvodimo kompletne vođice - šine za sve tipove betonara koje se nalaze u eksploataciji na našem tržištu.
Preporuka: kontrolišite sajle skipa i pri prvim pokidanim nitima vršite zamenu istih. Čak i da sajla nije pokazala znake pucanja nakon 8 do 10 hiljada izmešanih kubika trebalo bi je zameniti. Nemojte šine podmazivati, jer su one predviđene da se po njima ostvari trenje kotrljanja između korpe i vođica , a ne trenje klizanja. Podmazivanjem samo otežavate rad skip sistemu.

Iz istih razloga zbog kojih stradaju šine stradaju i korpe za transport agregata. Najčešći uzrok je pad i habanje usled abrazije od strane agregata i oštećenja zbog korozije, jer je agregat najčešće vlažan. Možemo reći da je korpa jedan od najopterećenijih delova betonare posle mešalice. Iz ovih razloga obratite pažnju na točkove i redovno menjajte ležajeve u njima. Mi proizvodimo skoro sve tipove korpi i točkova za tipove betonara koje su najviše u eksploataciji. Zamena korpe ili samo točkova traje jedan dan, a zamena kompletnih vođica traje 2-3 dana.